WhatsApp

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Metroport Kişisel Veri İşleme Politikası

Sayın Misafirlerimiz, Misafir Adaylarımız, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, İş Ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz.

Metroport Alışveriş Merkezi A.Ş   (“Metroport“veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER NELERDİR

Alışveriş Merkezi ve Bağlantılı Hizmet olarak Sinemaları Kullanan Misafirlerimiz, Misafir Adayları ve Müşterilerimiz

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi),

Adresiniz,

İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi),

Kampanya katılım bilgileriniz (Alışveriş merkezinde kampanyalara katılmanız halinde alınan veriler),

Faturada bulunmasını istemeniz haline (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

Öneri ve beklenti formları ile sağladığınız AVM’ye yönelik talep ve şikayetleriniz,

Plaka tanıma sistemi ile alınan araçlarınıza ilişkin veriler

Kamera kayıtları ile alınan görsel ve işitsel veriler,

Çocuklara yönelik olarak yapılan etkinliklerde alınan velilere ait bilgiler,

Tarafınıza sunulan hizmetler olan bebek puseti, tekerlikli sandalye gibi concierge hizmetleri kapsamında ürünlerin güvenliğini sağlamak için aldığımız kimlik bilgileriniz,

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda Pazarlamaya esas bilgileriniz (eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb).

Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad),

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),

Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (satış bilgileri, satış tarihi, zamanı, ödeme şekli; faturada bulunmasını istemeniz halinde TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

İmza sirkülerinde yer alan bilgiler,

Tedarikçi veya İş Ortakları Çalışanları ve Yetkililerinin mesleki verileri, ziyaretleri sırasında alınan görsel verileri.

Kiralanan mağazalarda Çalışanların aktarılan verileri,

Çalışan Adaylarımız

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, doğum yeri, tarihi),

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),

Cinsiyet bilginiz,

Eğitim ve mesleki bilgileriniz,

Referanslara ilişkin bilgileriniz,

Başvuruda bize sunmuş olduğunuz Genel Özgeçmişinize Dair Bilgiler,

Ehliyet durumunuz,

Çalışanların fotoğrafları,

Çalışanlarımız

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, adres),

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),

Ehliyet durumunuz,

Sağlık Raporunuz,

Fotoğrafınız,

Özgeçmişiniz,

Performans durumunuz,

Alınan eğitimleriniz,

Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz,

İş sırasındaki yönetim hakkı kapsamında işlenen Metroport yönetmelikleri ve kanun çerçevesinde işlenen verileriniz,

İşyerine giriş/çıkış kayıtlarınız,

Biyometrik verileriniz,

Güvenlik Çalışanlarımız için alınan Özel Güvenlik Kimlik Kartları

İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı çerçevesinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında verilerinizin işlenmesi.

Ziyaretçilerimiz

Kimlik bilgisi ( ad, soyad, imza),

Görsel verileriniz,

Fiziksel mekan güvenliği.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

Genel Amaçlar :

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacı ile,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçları ile,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacı ile,

AVM Kullanımlarında ve Hizmetlerin Pazarlanması Süreçlerinde :

 • Güvenlik kamerası görüntülerinizi AVM’de gerçekleşmesi muhtemel, yasal mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı misafirler, misafir adayları, Metroport çalışanları ve çalışan adayları ve bölge ziyaretçileri ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,
 • Misafirlere ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer misafirlere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin hizmet/satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacı ile,
 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacı ile,
 • Talebiniz doğrultusunda, kredi kartı bilgileriniz kaydedilmeden doğrudan ödeme kuruluşuna aktarılarak kredi kartı bilgileriniz ile ödemenizi yapabilmenizi sağlamak amacı ile,
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,
 • Elektronik ticari iletişim izni vermeniz Halinde genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacı ile,
 • Düzenlenen etkinlikler ile pazarlama etkinliğinin arttırılması amacı ile,
 • Çocuklara yönelik yapılan etkinliklerde güvenliğin sağlanması ve minik ziyaretçilerimize ödüllendirme yapabilmek amacı ile,
 • AVM tarafından sağlanan hizmetlerde sağlanan hizmetlerde temin edilen ürünlerinin güvenliğinin sağlanması ve Şirket içi kayıt tutularak kullanım detaylarının raporlanması amacı ile işlenen kimlik ve iletişim bilgileriniz,

İş İlişkisi Açısından :

 • Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması amacı ile,
 • Maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi amacı ile,
 • İş ilişkisinin kurulması ve kurulabilmesi amacı ile,
 • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,
 • Firmanın yasal yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi amacı ile,
 • Firma giriş çıkış kontrollerinin ve alan güvenliğinin sağlanabilmesi amacı ile,
 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,

Hizmet/Mal Satın Alım ve Satış Süreçlerinde :

 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacı ile,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacı ile,
 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacı ile,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacı ile,
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,
 • Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacı ile

Kiracı İlişkilerinde                          :

 • Kiracılarla imzalanan sözleşmeler kapsamında kira sözleşmesi kapsamında sözleşmenin ifası ve kurulması amacı ile Şirket yetkililerine ait kişisel verilerin işlenmesi,
 • Alışveriş merkezi güvenliğinin sağlanması süreçlerinde Kiracılar tarafından sağlanan kendi çalışanlarına ait kişisel veriler,

 

kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Politika kapsamında işlenen kişisel veriler, Metroport tarafından  AVM’de bulunan araç tanıma sistemi benzeri cihaz ve kameralar vasıtası ile AVM ve sinema kapsamında tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, hizmet ve mal satışlarına ilişkin sözleşmelerin yapılması ile etkinlikler ve pazarlama süreçleri ile toplanan kişisel verileriniz ile, işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziksel formlar ile giriş çıkış kayıtları kapsamında biyometrik cihazlar ile ürün satın alma ve hizmet alma süreçlerinde yapılan sözleşmelerle işlenmektedir.

Metroport KVKK’nın 5. ve 6. Maddesine dayanarak;

AVM Kullanımlarında ve Hizmetlerin Pazarlanması Süreçlerinde:

 • İlgili kişinin açık rızasına bağlı olarak,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak;

İş İlişkisi Açısından :

 • İlgili kişinin açık rızasına bağlı olarak,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacı ile sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

 

Hizmet/Mal Satın Alım ve Satış Süreçlerinde :

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına istinaden,

Kiracı İlişkilerinde                                            :

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına istinaden,

 

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Metroport olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Şirket’in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle açık rıza kapsamında yurtdışı ile,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacı ile bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktararak,

paylaşmaktayız.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Metroport’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Metroport’in  söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan kvkk@metroportavm.com.tr adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan veya Metroport’in aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

 

MetroPort AVM, Alışveriş Merkezi, İstanbul'un yükselen merkezlerinden Bahçelievler, D-100 yanyolu üzerinde yer almaktadır. METROPORT AVM; büyüklüğü, çeşitliliği ve hizmet kalitesiyle yurt içi ve yurtdışından milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.Alışveriş, lezzet ve sinemanın yanında eğlence alanında da eşsiz içerikleri ve etkinlikleri bir arada sunan MetroPort, tam anlamıyla bir yaşam merkezidir. Seçkin markaların bulunduğu 84 mağaza ile hizmetinizde olan MetroPort Avm, alışveriş keyfini artıracak kampanyalar, buz pateni ve çeşitli etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirerek sizi eğlencenin tam ortasına çekiyor.

 • 0212 484 01 00

 • 0 (000) 000 00 00

 • info@metroportavm.com.tr

 • Bahçelievler Merkez, D-100 Yanyolu, 34180 Bahçelievler/İstanbul

 • Hafta İçi 10:00 - 22:00
  Hafta Sonu 10:00 - 22:00


KVKK Aydınlatma Metni